Kyrkostrands syförening

Varannan torsdag kl. 13.30 i Kyrkostrands församlingshe, Vasavägen 116, Jakobstad.

Kontaktperson: Agneta Cederberg tfn 723 7339.

Träffar: 19.1, 2.2, 16.2, 2.3, 16.3, 30.3, 20.4 och 4.5 2017

 

Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116, Jakobstad.