Männens samtalsgrupp

Varannan onsdag kl. 19.00 i Bonäs församlingsstuga, Västra Ringvägen 2, Jakobstad.

Kontaktperson: Charles Isaksson tfn 0504 663 956.

Träffar: 18.1, 1.2, 15.2, 1.3, 15.3, 29.3 och 19.4 2017

Bonäs församlingsstuga, Västra Ringvägen 2, Jakobstad.