Mariahemmets syförening

Varannan måndag kl. 13.30 i Församlingslingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.

Kontaktperson: Marianne Sandström tfn 0403 100 421.

Träffar: 16.1, 30.1, 13.2, 27.2, 13.3, 27.3 och 10.4.2017.

Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.