Missionssyförening

Plats: Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.

Varannan torsdag kl. 13.30.

Kontaktperson: Marianne Sandström tfn 0403 100 421.

Träffar: 19.1, 2.2 16.2, 2.3, 16.3, 30.3 och 20.4

Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.