Samtalsgrupp kring sorg

Samlas onsdagar kl. 14.00 i Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.

Kontaktpersoner: Åsa Turpeinen tfn 0403 100 415 eller Marianne Sandström tfn 0403 100 421.

Träffar: 11.1, 1.2, 1.3 coh 3.5 2017.

Samling kring sorgen med tidigare sjukhuspräst Hans-Christer Laggnäs. Han talar över temat "Perspektiv op sorgen" samlingen är öppen för alla och är onsdagen den 8.4 kl 18 i Församlingscentret.

 

Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.