Sjömanskyrkokretsen

Samlas måndagar kl. 13.30 i Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.

Kontaktperson: Kirsti Wikström tfn 0407356412

Träffar: 9.1, 23.1, 6.2, 20.2, 6.3, 20.3, 3.4 och 24.4 2017.

Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.