Avtalsmissionärer

Ingrid Jern jobbar i Kenya med att stöda söndagsskolarbete och arbetet bland ungdomar. Vinterhalvåret 2015-2016 är hon på hemmaperiod i Finland. Hon är utsänd av Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland.

Andrey och Christina Heikkilä jobbar inom den Ingermanländska kyrkan med utgångspunkt från St Petersburg. De är utsända av Finska missionssällskapet.

Ben och Mia Westerling i Nepal jobbar bland annat med efterarbetet efter jordbävningen våren 2015. De är utsända av Finska missionssällskapet.

Satellittevekanalen SAT-7 på Cypern sänder teveprogram över Mellanöstern och finns stationerad på Cypern.