Äktenskapskurs- friskvård i äktenskapet!

Äktenskapskursen "Att bygga en bestående grund för livet" består av sju tillfällen med måltid, undervisning och uppgifter som man gör tillsammans som par. Kursen riktar sig till par i alla åldrar som vill satsa på friskvård av sitt äktenskap.

Kursens innehåll
Att bygga en stark grund
Konsten att kommunicera
Konfliktlösning
Kraften i förlåtelsen
Familjens betydelse - tidigare och nuvarande
Bra sex
Aktiv kärlek

Följande kurs
Hålls hösten 2018, i kursen ingår 7 kurskvällar. Kurskvällarna inleds med en måltid, där man umgås med sin partner. Sen följer ett föredrag med avbrott för samtal med din partner. Under kursen används ett deltagarhäfte där uppgifter (också hemuppgifter) ingår. Bjud ut din partner på date!

Plats
Kyrkostrands församlingshem, Jakobstad

Kontakt
Kaplan Boris Salo, tfn 0403 100 413, boris.salo@evl.fi och församlingssekreteraren i Pedersöre församling Lena Sandberg, tfn 0403 100 440 , lena.sandberg@evl.fi

Anmälan
Nästa kurs i Kvevlax våren 2018 och i Jakobstad hösten 2018.

Arrangörer
Pedersöre prosteri, Jakobstads svenska församling, Pedersöre församling, Svenska studiecentralen

YouTube-video

Tag kontakt

Boris Salo
Kaplan. Ansvarig för vuxenarbete, med bl.a. Alpha-kurs, lärjungakurs, äktenskapskurser och föräldrakurs. Teologansvarig för verksamheten bland barn och familj.