VÄLKOMMEN PÅ GEMENSKAPSDAG SÖNDAG 21.5 2017 PÖRKENÄS

PROGRAM:
KL 13 LUNCH (lunch och kaffe betalas vid lunchen)
Kl 14 UTEÄVENTYR
Kl 15:30 MingelKaffe + Cookie på Huvudbyggnadens veranda (ingår i priset, separat 3 €)
KL 16:00 NATTVARD (inne i kapellet), Jan-Gustav Björk m.fl.  

Anmälan för maten (lunch och eftermiddagsfika) och om du behöver lift till hlillqvist@gmail.com (eller till 050-5971315) senast 15.5. 

Pris för maten:

14 € vuxen /

9 € för 3-15 år, arbetslösa, studeranden /

under 3 år gratis.

OBS! Ange namn och ålder, och dieter till samtliga personer + email till kontaktperson!

FÖR: alla åldrar! Oömma kläder för alla väder!

Arr: Fokus i Jakobstads svenska församling