Föräldrakurs

Investera i ditt föräldraskap!

Kursen 'Att vara småbarnsförälder' riktar sig till föräldrar som har barn under 10 år. Vi äter tillsammans, tar del av dvd-undervisning av Nicky och Sila Lee och samtalar i grupper om det vi hört.

 

 

Kursens teman:

Att lägga en stark grund

Att möta våra barns behov

Att sätta gränser

Att bygga starka relationer

Att ha ett långsiktigt mål

 

 

 

 

 

Dagklubben

Dagklubben är vardagsglädje för barnen! Vi berättar ur Bibeln, sjunger, ber, leker, pysslar och lyssnar på saga. Dagklubben är ett sätt att stöda familjerna i deras kristna fostran. I församlingen finns tre dagklubbar.

I Bonäs prästgård, Västra Ringvägen 2, samlas en  grupp treåringar två gånger i veckan.

I Vestanlidgården, Bojvägen 14, och i Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 118, samlas grupper för fyra till femåringar tre gånger i veckan.

Dagklubbsdagen är fyra timmar lång i alla klubbar, 8.30-12.30.

 

ANMÄLNINGSTID TILL DAGKLUBBEN FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018-2019 UNDER TIDEN 18.3-15.4 2018. Terminsstart vecka 36.

Några lediga platser finns ännu. Kontakta Bernice Haglund-Wikström tel 0403100418

___________________________________________________________________

 

 

Mera om föräldrakursen kan du hitta här: www.relationshipcentral.org och www.alphasverige.org.
Tf Ledare för familjeverksamheten

Ledare för församlingens verksamhet för dagklubb, söndagsskola och församlingsfaddrar.