Här finns länken till VIRTUELL GUDSTJÄNST på söndag 9.5.2021 kl. 12.00 från Jakobstads kyrka.

Predikant och liturg jakob Edman, kantor Annika Wester. Ulla Nyströms gudstjänstgrupp.

 

YouTube-video