Gudstjänst med små och stora söndag 1.10.2023 kl. 12.00 i Jakobstads kyrka.

Predikant och liturg Jan-Gustav Björk, kantor Annika Wester.

Utdelning av Bibel åt församlingens 5-åringar, Bernice Haglund-Wikström.

Dagklubben medverkar.

Mikaelidagen. Tema: Änglarnas dag.

Här är länken till gudstjänsten

VÄLKOMMEN!

_______________________________________

Peter Halldorf är förkunnare, författare och redaktör för tidskriften Pilgrim.
Han besöker Jakobstad för att hålla bibelstudier över Apostlagärningarna.

Lördag 11.11.2023

kl 8.15 Laudes (morgonbön)
kl 9-11 Frukostseminarium ”Att leda andra till Kristus” (förhandsanmälan krävs, senast ons. 31.10 till KU:s kansli: kansliet@kyrkansungdom.fi, tel 045 234 8073)
kl 11-12 Bibelstudium med P Halldorf Apostlagärningarna del 1
kl 12-12.30 Middagsbön
Tid för lunch på stan
kl 14-15 Bibelstudium med P Halldorf. Apg del 2
kl 15-16 Kaffepaus och bokbord
kl 16-17 Bibelstudium med P Halldorf. Apg del 3
Tid för middag på stan
kl 18.30-19 Vesper (kvällsbön)
kl 19 Kvällsmöte. Peter Halldorf, Jockum Krokfors, Jacob Gospel m.fl.
ca kl 21.15 Completorium (bön inför natten)

Söndag 12.11.2023

kl 10 Högmässa i Pedersöre kyrka. Jimmy Österbacka, Jakob Edman, Peter Halldorf m.fl

Arrangörer: Jakobstads svenska församling, Pedersöre församling och Förbundet Kyrkans Ungdom.