Högmässa söndag 19.5.2024 kl. 12.00 i Jakobstads kyrka

Predikant Jockum Krokfors, liturg Åsa Turpeinen, kantor Annika Wester.
Kören Jacob Gospel. Välsignelse av hjälpledare, Catarina Nylund-Wentus.
Gudstjänstgrupp: Ungdomar.

Här är länken till högmässan 

Välkommen!