Här finns länken till VIRTUELL GUDSTJÄNST söndag 23.1.2022 kl. 12.00 från Jakobstads kyrka.

Tredje söndagen efter Trettondagen. Tema: "Jesus väcker tro"

Predikant och liturg Jakob Edman och kantor Lisen Borgmästars.
Johan Sandbergs gudstjänstgrupp.

VÄLKOMNA!

_________________________________________________________________________________________________________________

VÄLKOMNA MED söndag 23.1.2022 kl. 19.00 på

Virtuell introduktionskväll till Den stora berättelsen. En vandring genom Markusevangeliet.
En åttadelad serie för smågrupper.

Prosten Boris Salo och Kaplan Jan-Gustav Björk berättar hur du tillsammans med andra i en grupp kan studera Markusevangeliet under Coronarestriktioner. Kvällen innehåller både materialintroduktion och praktiska tips.

Anmälan till jan-gustav.bjork@evl.fi. Meddela emailadress och telefonnummer så får du en länk med vilken du kan ansluta till introduktionskvällen.