-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

FÖRSAMLINGSVALET 2022

Här finns länken till resultaten för Församlingsvalet 2022 

Invalda i Gemensamma kyrkofullmäktige för perioden 2023-2026

Kandidatlista: En kyrka för alla

Ahlstrand Helena
Kull Bjarne
Strengell Bjarne

Kandidatlista: Jakobstads fridsförening

Enqvist Gun
Hellstrand Kurt

Kandidatlista: Att leva sin tro

Henricson Hans
Wester Harald
Byggmästar Margit
Nyström Klas-Göran
Smeds Tom
Sundberg Tobias
Nybäck Gunilla
Häyry-Korin Monica
Storbacka Niklas
Åminne Cecilia

Invalda i Församlingsrådet för perioden 2023-2026

Namn                                            Lista                                Jämförelsetal        Personliga röster
Cecilia Åminne                              Att leva sin tro                429,00                   107
Hans Henricson                            Att leva sin tro                 214,50                     43
Kurt Hellstrand                             Jakobstads fridsförening  167, 00                   83
Harald Wester                              Att leva sin tro                   143,00                   42
Jan-Erik Sandström                      Att leva sin tro                   107,25                   38
Monica Häyry-Korin                     Att leva sin tro                    85,80                    36
Anders Holmberg                        Jakobstads fridsförening     83,50                    58
Gunilla Nybäck                            Att leva sin tro                     71,50                    34
Tobias Sundberg                         Att leva sin tro                     61,29                    32
Gun Enqvist                                 Jakobstads fridsförening     55,67                    11
Hanna Wester                              Att leva sin tro                     53,63                    31
Bjarne Kull                                    En kyrka för alla                   53,00                   29

Ersättare
Klas-Göran Nyström                   Att leva sin tro                      47,67                   27
Kristian Östman                          Att leva sin tro                      42,90                   20
Robin Hagman                            Jakobstads fridsförening      41,75                     9
Dan-Anders Wentus                   Att leva sin tro                       39,00                   12
Margit Byggmästar                     Att leva sin tro                       35,75                     7
Niklas Asplund                           Jakobstads fridsförening        33,40                     6
Bjarne Strengell                          En kyrka för alla                      26,50                    19
Helena Ahlstrand                        En kyrka för alla                      17,67                    13