Högmässa i Jakobstads kyrka söndag 3.3.2024 kl. 12.00.

Predikant Jan-Gustav Björk och liturg Åsa Turpeinen, kantor Anna-Karin Johansson. 

Johan Sandbergs gudstjänstgrupp.

Tredje söndagen i fastan. Tema: Jesus segrar över ondskans makter.

Här finns länken till högmässan

Välkommen!

________________________________________________________________________________________

Övning under fastan
 
Det där du vet att du borde ta tag i, vill ta tag i, men inte har tid för. Det där som du ska göra sen när du får tid. Fastan är den tiden och den börjar med askonsdag. Nu får du tid. Varsågod. Fastan är här.
 
Fastan är tiden då vi aktivt söker Guds hjälp (Titus 2:11-12) för att begränsa det goda så det inte blir något ont. Varje god sak kan bli något dåligt om det börjar styra oss. Vanor blir till ovanor när de inte begränsas. Allt det goda: mat, sömn, underhållning, sociala medier, sex, vänner, arbete m.m. behöver en gräns för att förbli gott. Fastan är tiden när vi ber om Guds hjälp att dra  en gräns. Som kristna behöver vi inte vara färdiga. Vi får växa och öva oss att hitta goda gränser.
 
Fastan är också tiden när vi aktivt söker Guds hjälp för att riktas mot Jesus som är den enda som kan besegra ondskan i världen och i oss (Mark 10:45). Jesu seger över ondskan på Golgata kors gäller för alla tider. Nu under fastan riktas vi genom bibeltexterna vi läser mot Jesus  som har segrat över alla krafter som bryter ner vår värld: avund, rädsla, förakt, girighet, egoism o.s.v.
 
Varje vecka i Jakobstads kyrka kommer predikan i fastan att ge förslag på en frivillig övning som hjälper dig begränsa det goda, så det får förbli gott eller en övning som hjälper dig gripa tag i Jesu seger mitt i din vardagskamp.   
 
På så sätt får vi med Jesus öva under fastan och se fram emot påsken.
 
Jan-Gustav,
Präst i Jakobstads svenska församling