U-klubben  

Vi är en glad grupp för personer med funktionsnedsättningar, som träffas i församlingen. Vi samlas varannan onsdag kl.17.30-19 i Församlingscentret.

Vi håller andakt, sjunger, har besök av olika gäster, pysslar och har allmänt trevligt kring kaffeborden.

 

Kontaktperson: Sara Löfs-Snellman tfn 0403 100 423, sara.löfs-snellman@evl.fi