Centralregistret

Vid centralregistret förs församlingarnas kyrkböcker och utfärdas bevis som grundar sig på dessa. Centralregistret finns vid Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 JAKOBSTAD. Personalen betjänar dig varje vardag under tiden 1.6-31.8 kl. 9-14 med lunchstängt kl. 11-12.

Till centralregistret kan du vända dig om du behöver

Ämbetsbetyg
Släktutredningar
Släktforskning
Hindersprövning inför vigsel
Information i medlemsregisterärenden
Ändringar i prenumerationen på Kyrkpressen

Du når centralregistret på tfn 0403 100 490 eller crkr@evl.fi