Du behövs i församlingen

Du som vill hjälpa och söker din plats, kom med som församlingsfadder eller ledare och medhjälpare i söndagsskolan eller i Tehuset eller i någon av de andra grupperna som samlas regelbundet.

Alla behövs, för Gud har inga andra händer och fötter än våra. Det finns många sammanhang där du och dina gåvor behövs.

Ta kontakt