Sjömanskyrkokretsen

Samlas måndagar kl. 13.30 i Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.

Kontaktperson: Kirsti Wikström tfn 0407356412

 

Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.