Mission

Mission är att dela livet med både dem som bor nära och fjärran.

Jesus säger: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

Matt 28:18-20.

Församlingen har  avtalsmissionärer och missionsprojekt som vi understöder ekonomiskt och ber för i våra gudstjänster och samlingar.

Avtalsmissionärerna är Ingrid Mutai i Kenya, Familjen Heikkilä i Ryssland. Som projekt understöder vi Satellit tevekanalen SAT 7.

Tack för dina förböner och ditt bidrag!

 

 

Händer