Missionsrådet

Missionsrådet i Jakobstads svenska församling tillsätts av församlingsrådet för en 2-års period i gången.

Missionsrådet 2019-2021 består av:

Greta Granbacka,  Birgitta Kjellberg-Karvonen, Margareta Liljestrand, Tora Lärka, Maj-Len Rintala, Anne-Maj Salo,  Kirsti Wikström och Ann-Sofi Nylund sekreterare.