Jakobstads kyrka

Kyrkogatan 3 , 68600 Jakobstad
040 310 0427 (kyrkvaktmästaren)
(06) 723 6517

Kyrkan är öppen när det är verksamhet i kyrkan eller enligt överenskommelse men i övrigt stängd. Det är även möjligt att boka guidning i kyrkan.

Jakobstads kyrka

Kyrkan är vackert belägen i centrum av Jakobstad i slutet av Storgatan. Kyrkan används huvudsakligen av Jakobstads svenska och finska församlingar och används främst för gudstjänster, kyrkliga förrättningar och konserter. Kyrkan är en korskyrka i trä byggd år 1731 och är ännu i gott skick efter den senaste större invändiga renoveringen år 1990. Mera om kyrkans historia kan läsas på följande länk: historia och mera bilder från kyrkan

Kyrkan har två ingångar för besökare. Den ena mittemot klockstapeln och den andra från hörnet av Strengbergsgatan och Visasbacken.

Instrument
Orgel och piano.

Utrustning
I kyrkan finns en ljudanläggning och hörselslinga och videokanon. Via ljudanläggningen kan man banda ljudupptagningen i kyrkan. Via webbradio kan man live även ta del av kyrkans gudstjänster. Kyrkbänkarna är försedda med sittdynor.

Rymmer
Kyrkan är godkänd för 420 personer. Planritning i pdf-format finns på länken:

PlanritningÖppna länk i ny flik

SituationsplanÖppna länk i ny flik

Inva
Parkeringsplatser för invabehov finns framför klockstapeln, i undantagsfall tillåts även kortvarig parkering på kyrkogården. Vid ingången till kyrkan mittemot klockstapeln finns en invaramp och i kyrkan finns en ramp upp till altaret. I kyrkan finns ingen toalett anpassad för invabehov.

Parkering
Kyrkan har ingen egen parkeringsplats utan möjlighet till parkering finns på de närliggande gatorna och på de allmänna parkeringsplatserna i staden

Toalett
I kyrkan finns en toalett i tamburen vid ingången mittemot klockstapeln.

Inträden
När församlingen ensam ordnar någon tillställning uppbärs inget inträde i kyrkan. Tanken är att alla skall ha möjlighet att delta. En frivillig kollekt kan samlas in.

Om någon annan än församlingen är huvudsaklig arrangör men församlingen är medarrangör kan ett programblad säljas vid ingångarna. Att köpa ett programblad är inte obligatoriskt och försäljningen får inte ge intryck av att köpet är ett måste. Alternativt tas en frivillig avgift.

Då någon hyrt hela kyrkan för en tillställning är det möjligt att ta inträde. Då är församlingen inte medarrangör.

Hyra kyrkan
För kyrkan uppbärs ingen avgift av kyrkans medlemmar för vigsel, dop och jordfästningar. Kyrkan kan hyras då arrangemanget inte strider mot kristen tro och beaktar att kyrkorummet skall användas för gudstjänst och bön. Av praktiska skäl hyrs inte kyrkan ut om det kräver stora tillfälliga uppbyggnader av läktare, körtrappor m.m. Församlingsrådet och kyrkoherden avgör när kyrkan kan hyras ut. Hyresavgifterna bestäms gemensamt inom den kyrkliga samfälligheten. Prislista finns här på kyrkliga samfällighetens webbplats.Öppna länk i ny flik
 

Hörselslinga
Toalett
Handikapp

Evenemang

sö 22.5 kl. 12.00

Kyrkogatan 3, 68600 Jakobstad

Gudstjänst

Gudstjänst
ti 24.5 kl. 11.00 -13.00

Kyrkogatan 3, 68600 Jakobstad

to 26.5 kl. 12.00

Kyrkogatan 3, 68600 Jakobstad

HÖGMÄSSA

Högmässa
sö 29.5 kl. 12.00

Kyrkogatan 3, 68600 Jakobstad

Gudstjänst

Gudstjänst
ti 31.5 kl. 11.00 -13.00

Kyrkogatan 3, 68600 Jakobstad

sö 5.6 kl. 12.00

Kyrkogatan 3, 68600 Jakobstad

Gudstjänst

Gudstjänst
sö 12.6 kl. 12.00

Kyrkogatan 3, 68600 Jakobstad

Gudstjänst

Gudstjänst
sö 19.6 kl. 12.00

Kyrkogatan 3, 68600 Jakobstad

Gudstjänst

Gudstjänst