Marie gravkapell

Kapellet vid Jakobstads gamla gravgård

Ebba Brahe esplanaden 2 , 68600 Jakobstad

Marie gravkapell Kapellet finns på Jakobstads gamla gravgård.