Undantagsförhållanden

Ifall dopet behöver skjutas fram (t.ex. corona, karantän) mer än tre månader skall ni fylla i namnuppgifterna på registreringsblanketten, skriva under den och sända in uppgifterna till:   

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata / Registrering av namn.

Kanalesplanaden 1, 68600 Jakobstad. 

Meddela också här till församlingen att ni skjuter fram dopet. 

 

Dopet

Dopet är en glädjefest
Varje barn som föds hit till världen är unikt och en stor gåva av Gud. För dig som förälder kan dopet vara ett tecken på tacksamhet, att du har fått bli förälder till just denna lilla människa.
Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling som Jesus Kristus har instiftat. Dopet är en påminnelse om den gången då Jesus lyfte upp barnen i sin famn, lade händerna på dem och välsignade dem. Barnen fick höra att de får tillhöra Gud.

Jesus sade: "Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som de." Det här löftet gäller fortfarande och det är tryggt att veta.
Genom dopet blir ert barn medlem i församlingen. Föräldrar, faddrar och församlingen bär gemensamt ansvar för att barnen också skall få lära känna Jesus Kristus och växa in i församlingens gemenskap.

Praktiska tips inför dopet
Dopet kan hållas till exempel i hemmet, Jakobstads kyrka, Pedersöre kyrka, kapellet vid Församlingscentret eller annan plats. Ni kan också välja att döpa ert barn i församlingens gudstjänst en söndag klockan 12 i Jakobstads kyrka. Dopprästen och församlingens lokaler för dop kan bokas på församlingskansliet, tfn 040 310 0410.

Ifall föräldrarna väljer en annan präst än den egna församlingens vid dopet fås dopattest, fadderbrev och dopljus från församlingskansliet.

 

Dopkolt
Församlingen har egna dopkoltar som får lånas och användas kostnadsfritt vid dopet. Dopkolten bokas på församlingskansliet.


Församlingsfadder (länk)


Dop med servering som hålls i Församlingscentret.Öppna länk i ny flik

Faddrar
Föräldrarna väljer åtminstone två faddrar till sitt barn. Faddrarna ska vara konfirmerade och höra till en evangelisk-luthersk församling. Barnet kan utöver det ha faddrar som hör till en annan kristen kyrka eller trosriktning som godkänner dop i den evangelisk-lutherska kyrkan. Om inte faddrarna har möjlighet att närvara vid dopet ska två dopvittnen finnas på plats. Fadderns uppgift är att stöda föräldrarna i den kristna fostran.

Dopsamtal
När ert barns dop har bokats kommer dopprästen att ringa det telefonnummer som har uppgetts vid bokningen. Dopsamtalet kan hållas i församlingskansliet, hemma eller per telefon. Dopsamtalet kan hållas vid en tidpunkt som passar båda föräldrarna, ena föräldern och dopprästen. Med dopprästen kan man diskutera allt som har med dopet att göra, som barnets namn, psalmer, musik och sånger vid dopet, faddrar.

Vid dopsamtalet diskuteras även vilken gudstjänst som barnets namn läses upp och man ber för det i allmänna kyrkobönen. Under bönen tänds även ett ljus för barnet i ljusgloben i kyrkan.

Anmälan om uppgifter
Kom ihåg att ta med den bifogade blanketten Anmälan om uppgifter om barnet till doptillfället. Ni kan i förväg fylla i barnets namn och modersmål och underteckna blanketten. Uppge också faddrarnas namn, personbeteckning och församling. Ifall föräldrarna har olika modersmål kan föräldrarna fritt välja barnets modersmål (endast ett modersmål). Modersmålet kan senare korrigeras. Bägge föräldrarna skall underteckna blanketten. Blanketten kan ni sedan ge till prästen i samband med dopet.
Enligt religionsfrihetslagen följer barnet moderns trossamfund. Barnet kan också följa faderns trossamfund, då görs anmälan om detta till församlingskansliet. Blanketterna finns på pastorskansliet.

 

Vuxendop
Vi förknippar oftast dop med barn, men även större barn, ungdomar och vuxna kan döpas. De får först undervisning i kristen tro, ofta i samband med skriftskola och konfirmation. Vuxna kan också delta i en Alpha-kurs före dopet.

Ytterligare information om dop finns på evangelisk-lutherska kyrkans webbsida.
Kontaktuppgifter Församlingskansliet, Telefon: 040 310 0410 e-post: jsv@evl.fi Öppet: må, ti, to, fr kl. 10-15, on kl. 12-15

 

I dopet lovar Gud vara med oss under hela vårt liv. Vi får del av den heliga Anden. Gud finns överallt, också inom oss. 

Läs mer om dopet

I centrum för dopet står en ny, liten människa. Det finns ingen strikt etikett att följa. Det viktiga är att dopet känns bra för familjen. Här har vi samlat de viktigaste punkterna som hjälper er att planera dopet.

Läs vad du ska minnas inför dopet

Det finns ingen strikt etikett att följa. Det viktiga är att dopet känns bra för familjen. Här har vi samlat de viktigaste punkterna som hjälper er att planera dopet.

Så här går dopet till

En fadder är en viktig person i ett barns liv, en trygg vuxen och vän. Alla ska ha minst en fadder.

Läs om att välja faddrar

Det är aldrig för sent att låta döpa ditt barn. Ni kanske ordnade en namngivningsfest för att fira ert barns födelse, men valde att inte ha dop? Inga problem! Dop kan man ha senare också. 

Här kan du få svar på vanliga frågor om dop

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om dop