Jakobstads kyrkas kyrkogård

Kyrkogatan 3, 68600 Jakobstad

Vid Jakobstads kyrka ligger stadskyrkogården, som var stadens första gravgård.

Gravläggningar gjordes där ända fram till mitten av 1800-talet, då Jakobstads gamla gravgård togs i bruk.

På stadskyrkogården finns bl.a. Johan Ludvig Runebergs föräldrars grav, sjökaptenen Lorenz Ulrik Runeberg (1772-1828) och hans maka Anna Maria född Malm (1782-1834).

Jakobstads kyrka