Invalda i Gemensamma kyrkofullmäktige för perioden 2023-2026

Kandidatlista: En kyrka för alla

Ahlstrand Helena
Kull Bjarne
Strengell Bjarne

Kandidatlista: Jakobstads fridsförening

Enqvist Gun
Hellstrand Kurt

Kandidatlista: Att leva sin tro

Henricson Hans
Wester Harald
Byggmästar Margit
Nyström Klas-Göran
Smeds Tom
Sundberg Tobias
Nybäck Gunilla
Häyry-Korin Monica
Storbacka Niklas
Åminne Cecilia