GUDSTJÄNST

sö 20.1 kl. 12.00

Jakobstads kyrka

Gudstjänst

Predikant Helena Smeds, liturg Boris Salo, kantor Annika Wester.

Församlingspastor Helena Smeds välsignas till tjänst i Jakobstads svenska församling.