GUDSTJÄNST

sö 28.4 kl. 12.00

Jakobstads kyrka

Gudstjänst

Predikant och liturg Helena Smeds, kantor Annika Wester.

Sång Evelina Grankulla.