Öppen Dagklubb vårfest

to 16.5 kl. 09.30 - kl. 12.00

Jakobstads kyrka, Kyrkostrands församlingshem

Öppen dagklubb

Vi deltar i dagvårdens vårkyrka i Jakobstads kyrka kl. 9.30. Därefter förflyttar vi oss till Kyrkostrands församlingshem (bredvid Pedersöre kyrka) där vi leker i lekparken och bekantar oss med traktor och andra arbetsfordon. Vi avslutar med lunch. Anmälningar till lunchen senast 8.5. Alla är välkomna att delta i vårkyrkan och lekparksvistelsen.

 Annette Tallgren tfn 040-3100426 eller annette.tallgren@evl.fi


ledare för familjeverksamheten

Ledare för församlingens öppna dagklubb, ledare för eftisverksamheten

Se också

må 22.7 kl. 9.00 -10.00

Ebeneser

må 22.7 kl. 19.00

Jakobstads församlingscentrum

VOFF-gudstjänst

Gudstjänst
ti 23.7 kl. 9.00 -10.00

Saalem