MÄSSA med kaplansinstallation

sö 8.9 kl. 12.00

Jakobstads kyrka

Mässa

Kaplan Johanna Björkholm-Kallio installeras, kontraktsprost Hans Häggblom.

Predikant: Johanna Björkholm-Kallio
Liturg: Jockum Krokfors
Kantor: Jan-Erik Nyholm

Efteråt kyrkkaffe på kyrkbacken.