ÖPPEN DAGKLUBB för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen

ti 3.12 kl. 09.00 - ti 3.12 kl. 11.00
Vestanlidgården

Öppen dagklubb

Vi umgås, leker, sjunger och hör på bibelberättelser tillsammans.

Mellanmål serveras.

Besöksavgift 3 euro/familj.

Ingen förhandsanmälning behövs.

Anvarig ledare: Annette Tallgren tfn 040-3100426 eller annette.tallgren@evl.fi


Tag kontakt

ledare för familjeverksamheten

Ledare för församlingens öppna dagklubb, ledare för eftisverksamheten