ÖPPEN DAGKLUBB för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen

må 9.12 kl. 10.00 - må 9.12 kl. 12.00
Bonäs prästgård

Öppen dagklubb

Vi umgås, leker, sjunger och hör på bibelberättelser tillsammans.

Mellanmål serveras.

Besöksavgift 3 euro/familj.

Ingen förhandsanmälning behövs.

Ansvarig ledare: Annette Tallgren tfn 040-3100426 eller annette.tallgren@evl.fi


Tag kontakt

Ledare för familjeverksamheten

Ledare för församlingens öppna dagklubb, ledare för eftisverksamheten