ÖPPEN DAGKLUBB för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen

ti 10.12 kl. 9.00 – 11.00

Vestanlidgården

Öppen dagklubb

Vi umgås, leker, sjunger och hör på bibelberättelser tillsammans.

Mellanmål serveras.

Besöksavgift 3 euro/familj.

Ingen förhandsanmälning behövs.

Anvarig ledare: Annette Tallgren tfn 040-3100426 eller annette.tallgren@evl.fi


Tag kontakt

Ledare för familjeverksamheten

Ledare för församlingens öppna dagklubb, ledare för eftisverksamheten