GUDSTJÄNST

sö 15.12 kl. 12.00
Jakobstads kyrka

Gudstjänst

Predikant och liturg Helena Smeds, kantor Annika Wester.

Katarina Vestersunds gudstjänstgrupp.