GUDSTJÄNST

sö 15.12 kl. 12.00

Jakobstads kyrka

Gudstjänst

Predikant och liturg Helena Smeds, kantor Annika Wester.

Katarina Vestersunds gudstjänstgrupp.


Se också

sö 23.2 kl. 12.00

Jakobstads kyrka

GUDSTJÄNST

Gudstjänst
sö 1.3 kl. 12.00

Jakobstads kyrka

GUDSTJÄNST

Gudstjänst