Mässa på finlandssvenskt teckenspråk i Mariahemmet

sö 15.12 kl. 14.00
Mariahemmet

Mässa

Dövpräst Maria Lindberg.