Sammankomst

sö 15.12 kl. 15.00
Skutnäs bönehus

Sammankomst

Inledningsbön Ove Gädda, predikan Richard Eklund.

Efteråt kaffe.