Sammankomst

sö 22.12 kl. 15.00
Skutnäs bönehus

Sammankomst

Inledningsbön Herman Mård, predikan Olavi Forsbacka.

Kaffe efteråt.