Sammankomst

to 26.12 kl. 15.00
Skutnäs bönehus

Sammankomst

Inledningsbön Andreas Brännbacka, predikan Martti Vähäkangas.

Efteråt kaffe.