GUDSTJÄNST

sö 29.12 kl. 12.00
Jakobstads kyrka

Gudstjänst

Predikant och liturg Åsa Turpeinen, kantorer Lisen Borgmästars, Annika Wester, flöjt Annika Snellman.

Rainer Karvonens gudstjänstgrupp.