Sammankomst

sö 29.12 kl. 15.00

Skutnäs bönehus

Sammankomst

Inledningsbön och predikan Stefan Snellman. Efteråt kaffe.