GUDSTJÄNST

on 1.1 kl. 12.00
Jakobstads kyrka

Gudstjänst

Predikant och liturg Åsa Turpeinen, kantor Annika Wester.