In da huose (Ungdomschill)

fr 10.1 kl. 19.00
Jakobstads församlingscentrum

In da house

Frank Wikblad medverkar.