Sammankomst

sö 12.1 kl. 15.00
Skutnäs bönehus

Sammankomst

Inledningsbön Herman Mård, predikan Olavi Forsbacka.