Sammankomst

sö 19.1 kl. 15.00
Skutnäs bönehus

Sammankomst

Inledningsbön Andreas Brännbacka, predikan Marko Sjöblom.

Efteråt kaffe.