Sammankomst

sö 9.2 kl. 15.00
Skutnäs bönehus

Sammankomst

Inledningsbön Joakim Asplund, predikan Stefan Snellman.