Jakobstads Fridsförening r.f. Årsmöte

fr 21.2 kl. 18.00
Skutnäs bönehus

Årsmöte

Årsmöte