Söndagsskolans dag med små och stora vid Pörkenäs lägergård.

sö 1.3 kl. 11.00
Pörkenäs lägergård

Söndagsskolans dag

Jan-Gustav Björk och Bernice Haglund-Wikström medverkar.

Anmälan till lunch senast 21.2.2020 till jsv@evl.fi eller tfn 040-3100410.

Lunch. Pris: 10 €/vuxen, 5 € 3-12 år, under 3 år gratis. Max 30 €/familj.


Tag kontakt

Kaplan

Ansvarig för församlingens Fokusverksamhet.

Tf Ledare för familjeverksamheten

Ledare för församlingens verksamhet för dagklubb, söndagsskola och församlingsfaddrar.