GUDSTJÄNST

sö 20.9 kl. 12.00
Jakobstads kyrka

Gudsjänst

Predikant och liturg Jockum Krokfors, kantor Annika Wester, textläsare Birgitta Kjellberg-Karvonen.

Sjömanskyrkokretsen medverkar. Utdelning av förtjänsttecken till aktiva i Sjömansmissionskretsen.


Arrangör

Jakobstads svenska församling