VIRTUELL GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA

sö 14.3 kl. 12.00
Jakobstads kyrka

Gudstjänst

Predikant och liturg Åsa Turpeinen, kantor Annika Wester.

OBS! I kyrkan närvarar endast de som genomför gudstjänsten.


Arrangör

Jakobstads svenska församling