Ekumenisk parkgudstjänst i Skolparken

sö 25.7 kl. 11.00
Skolparken i Jakobstad

Gudstjänst

Predikant Jari Kolmonen, mötesledare Jan-Gustav Björk, sång Håkan Streng.

Vid regn hålls gudstjänsten i Betania. Egen picknick korg kan tas med.


Tag kontakt

Kaplan

Ansvarig för församlingens Fokusverksamhet.