Gudstjänst

må 18.4 kl. 12.00

Jakobstads kyrka

.

Predikant och liturg Jan-Gustav Björk.

Psalmer:

102
Inledning
Syndabek. Avlösn. Tackbön
Kyrie
Gloria + Laudamus
Dagens bön
Textläsning
Musik
Textläsning
99
Evangeliet +predikan+ Trosbek.
854
Kyrkans förbön
90:1,4 (Lovpsalm)
Välsignelse
Postludium

KOLLEKT: För evangelisations- och för diakonal verksamhet vid Inremissionshemmet. Luthersk Inremission r.f.

KUNGÖRELSER: ------

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik