Öppen dagklubb

on 26.10 kl. 9.00 – 11.00

Kyrkostrands församlingshem

Öppen dagklubb

Vuxna och barn mellan 0 och 5 år träffas, barnen för att leka och de vuxna möter andra vuxna i samma livssituation. Under klubbdagen hålls bibel- och sångstund och ett mellanmål serveras. Deltagaravgiften är 3 euro per familj och gång. Info: Annette Tallgren 040-3100419.

Ingång från lekparken.

  • Barn och familj Barn och familj

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

Ledare för familjeverksamheten

Ledare för församlingens öppna dagklubb, ledare för eftisverksamheten