Staden Jakobstads självständighetsfest

on 6.12 kl. 13.00

Jakobstads församlingscentrum

Fest

Festtal av stadsfullmäktiges ordförande Annica Haldin

Församlingarna hälsning av Lotta Endtbacka

Kammarkören BelCanto

Vestersundsby spelmän

Kaffeservering

Välkommen!

  • Vuxna Vuxna
  • Musik Musik

Öppna länk i ny flik