VECKOPROGRAM för vecka 16 (15-21.4.2019)

MÅ 15.4    kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 15.4    kl. 13.30:   Mariahemmets syförening i Församlingscentret. Minipåskvandring, Ulla Nyström, Maj-Len Rintala, Sandström. Andra syföreningar, grupper och intresserade är välkomna med.

MÅ 15.4    kl. 17.00:   Tehuset i Församlingscentrets ungd.utr., Sandström.

MÅ 15.4    kl. 18.00:   Aktläsning i Jakobstads kyrka, Smeds, Borgmästars, duettsång.

TI 16.4       kl.  9.00:    Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Vestanlidgården.

TI 16.4       kl. 11.00:   Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TI 16.4       kl. 13.30:   Andakt med nattvard på Solbacken, Smeds, Wester.

TI 16.4       kl. 14.00:   Andakt med nattvard på Björkbacka, Smeds, Wester.

TI 16.4       kl. 16.00:   Tonårsgrupp i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

TI 16.4       kl. 17.30:   Junior i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

TI 16.4       kl. 18.00:   Aktläsning i Jakobstads kyrka, Turpeinen, Wester.

ON 17.4     kl. 13.30:   Andakt med nattvard på Hermangården, Smeds, Frantz.

ON 17.4     kl. 14.00:   Andakt med nattvard på Folkhälsan, Turpeinen, Borgmästars.

ON 17.4     kl. 17.00:   Mässa på finlandssvenskt teckenspråk i Församlingscentret, dövpräst Maria

                                      Lindberg. Efteråt servering.

ON 17.4     kl. 17.30:   U-klubbens nattvardsgång i Pedersöre kyrka, Åstrand, Wester, Emet, Kyrko-

                                      kören. Efteråt kaffe och tårta i Kyrkostrands församlingshem.

ON 17.4     kl. 18.00:   Aktläsning i Jakobstads kyrka, Krokfors, Borgmästars, Gloriakören.

ON 17.4     kl. 19.00:   Männens samtalsgrupp i Bonäs församlingsstuga, Charles Isaksson.

TO 18.4     kl. 18.00:   Förbön och samtal i Församlingscentret, Hans Karlsson, Ralf Salo.

TO 18.4     kl. 13.00:   Andakt med nattvard på Mariahemmet, Smeds, Borgmästars.

TO 18.4     kl. 13.00:   Andakt med nattvard på Ahlbäckhemmet, Krokfors, Wester.

TO 18.4     kl. 13.30:   Andakt med nattvard på Attendo Castrén, Ann-Sofi Nylund.

TO 18.4     kl. 14.00:   Andakt med nattvard på vårdhem Edit, Smeds, Borgmästars.

TO 18.4     kl. 18.00:   Aktläsning med nattvard i Jakobstads kyrka, Krokfors, textläsning Smeds, Borgmästars, Wester, Cantet, dir. Alex Pollock. Tillfället avslutas med att altaret förbereds inför långfredagens gudstjänst.

FR 19.4      kl. 12.00:   Gudstjänst i Jakobstads kyrka, Krokfors, Borgmästars, Wester, Chorus Novus.

FR 19.4      kl. 15.00:   Sammankomst i Skutnäs bönehus, Kurt Hellstrand.

FR 19.4      kl. 18.00:   Möte ”Vid Kristi grav” i Vestanlidgården, Smeds, Wester, Vestanlidgårdens strängband, dir. Raimo Forss.

LÖ 20.4     kl. 10-12:   Mottagning av påskblommor i Församlingscentret. OBS! Platsen. Påskblommor delas ut på påskdagen till sjukhus, boenden och enskilda personer.

SÖ 21.4      kl. 12.00:   Festmässa i Jakobstads kyrka, Turpeinen, Krokfors, Borgmästars, Wester, Kyrkokören.

SÖ 21.4      kl. 15.00:   Sammankomst i Skutnäs bönehus, Richard Eklund. Kaffeservering.